Administrare server open source

Platforma de hosting cu software liber, gratuit, open source.

Comentariile sunt închise pentru Numerotarea liniilor

E necesar uneori sa avem o listare a continutului unui fisier, numerotand liniile. In UNIX se poate folosi comanda nl care va adauga in fata fiecarei linii din fisierul specificat numarul liniei. De exemplu putem vizualiza primele 10 linii din fisierul /etc/passwd folosind comanda head:

me@Desktop: /tmp$ head -10 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
me@Desktop: /tmp$

sau, putem directiona rezultatul spre nl care va formata textul pentru noi afisand si numarul liniei:

me@Desktop: /tmp$ head -10 /etc/passwd | nl
1 root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
2 daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
3 bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
4 sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
5 sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
6 games:x:5:60:games:/usr/games:/bin/sh
7 man:x:6:12:man:/var/cache/man:/bin/sh
8 lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/bin/sh
9 mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
10 news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
me@Desktop: /tmp$

In mod implicit comanda nl nu contorizeaza si liniile goale ceea ce ne poate incurca. Pentru a forta contorizarea liniilor goale putem pune folosi comanda cu parametri -ba:

me@Desktop: /tmp$ nl -ba
Linux

Comments are closed.